Η Βενετία είναι η πόλη των σκιών – η πόλη των φωτογραφικών σκιών. Σε κάθε κτήριο, σε κάθε πλατεία απλώνεται και διαφορετική σκιά, που άλλες φορές σε κρατά αιχμάλωτό της κι άλλες φορές σου δείχνει τον δρόμο για τις επόμενες. Η Βενετία είναι η πόλη του φωτός – η πόλη του φωτογραφικού φωτός. Κάθε σου βλέμμα λες και εμφωτίζεται απο άλλο φως, καινούργιο κάθε φορά απο το προηγούμενο. Η Βενετία είναι η πόλη των φωτογραφικών εκπλήξεων. Δεν επισκέπτεσαι τη Βενετία. Γίνεσαι μέρος της. Κι αυτή μέρος από σένα. Γιατί ό,τι βλέπεις εντυπώνεται, με ένα παράξενο τρόπο, μέσα σου. Λες κι απλώνει όλες τις σκιές τις κι όλο της το φως πάνω σου αυτή η πόλη…

Venice is the city of shadows – the city of photographic shadows. Every building, every campo is shaded in a different manner that, at times, captures you and, at others, paves the way for the next to come. Venice is the city of light – the city of photographic light. Each of your glances is filled with different light to that of before. Venice is the city of photographic surprises. One does not visit Venice. One becomes part of it and Venice does too. For whatever there is to be seen, in an odd way, becomes imprinted in you. As if she sheds all her shadows and all of her light on you…